ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล)

@August,19 2019 12.11
นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และรองประธานสภา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด และ นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมสนับสนุนขึ้นทะเบียน Gap และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ไม้ผล) กล

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ